117,3742

Ispitni rokovi za 2023. godinu

Svi ispiti se održavaju isključivo u prostorijama Univerziteta Singidunum.


Februarski ispitni rok - SII
13.01.2023. / 20.32 Februarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2023. do 11.02.2023. godine.
Februarski ispitni rok - TH
13.01.2023. / 20.32 Februarski ispitni rok - TH Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2023. do 11.02.2023. godine.
Februarski ispitni rok - IT
13.01.2023. / 20.32 Februarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2023. do 11.02.2023. godine.
Februarski ispitni rok - PE
13.01.2023. / 20.32 Februarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 30.01.2023. do 11.02.2023. godine.
Januarski ispitni rok - SII
05.01.2023. / 01.41 Januarski ispitni rok - SII Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2023. do 28.01.2023. godine.
Januarski ispitni rok - IT
05.01.2023. / 01.41 Januarski ispitni rok - IT Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2023. do 28.01.2023. godine.
Januarski ispitni rok - TH
05.01.2023. / 01.41 Januarski ispitni rok - TH Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2023. do 28.01.2023. godine.
Januarski ispitni rok - PE
05.01.2023. / 01.41 Januarski ispitni rok - PE Redovan ispitni rok, traje od 16.01.2023. do 28.01.2023. godine.
Decembarski ispitni rok
09.12.2022. / 10.57 Decembarski ispitni rok Redovan ispitni rok, traje od 30.12.2022. do 30.12.2022. godine.
Univerzitet Singidunum © 2023