117,3742

Uputstvo za izradu diplomskih radova

Uputstva za izradu diplomskog rada:

  • Poslovni fakultet (PFB) - preuzmi
  • Fakultet za turistrički i hotelijerski menadžment (FTHM) - preuzmi 
  • Tehnički fakultet (DM) - preuzmi
Univerzitet Singidunum © 2023