117,3742

Turizam, hotelijerstvo i ekonomija hrane

Univerzitet Singidunum je vodeća visokoškolska institucija u regionu za obrazovanje stručnih kadrova iz oblasti turizma i hotelijerstva. Četvorogodišnje studije na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment osmišljene su u skladu sa potrebama onih koji su se opredelili da razvijaju karijeru u oblasti turizma – trenutno najmasovnijoj i najbrže rastućoj industriji u svetu.

Nastava na ovom studijskom programu se zasniva na multidisciplinarnom pristupu. Pritom, posebno se obraća pažnja na znanja iz oblasti ekonomije, korišćenje informacionih tehnologija i na učenje svetskih jezika. Stručna praksa je sastavni deo studijskog programa.

Dve izborne opcije - Turizam i hotelijerstvo ili Ekonomija hrane, pružiće studentima mogućnost sticanja profesionalnih i ličnih sposobnosti, i uspešno će ih pripremiti za vodeće stručne pozicije u ovoj profesiji.

Pored aktuelnih izbornih opcija vezanih za turizam i hotelijerstvo, na Univerzitetu Singidunum započeli smo sa obrazovanjem stručnjaka iz oblasti ekonomije hrane. Na ovoj izbornoj opciji se, osim opšteobrazovnih predmeta iz oblasti ekonomije i turizma, izučavaju i uskostručni predmeti kao što su restoraterstvo, gastronomija, tehnologija životnih namirnica, hrana i održivi razvoj, principi ishrane i rekreacije i sl. Studenti se na smeru Ekonomija hrane upoznaju sa mikrobiološkim, hemijskim, fizičkim, senzornim kvalitetom hrane, uče o tehnološkim procesima proizvodnje namirnica, o njihovoj hranljivoj vrednosti, o sistemu kvaliteta hrane u ugostiteljskim objektima i trgovinskim lancima, o kulturnim i geografskim aspektima hrane, a osim toga stiču i neophodna znanja iz ekonomskih oblasti kako bi mogli uspešno da rukovode distribucijom i prodajom hrane.

Završetkom studija na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment stiče se zvanje diplomirani ekonomista.

Turistička privreda i prateće delatnosti, kao i druge organizacije u turizmu zapošljavaju veliki broj ljudi. Dugoročna predviđanja najavljuju dalji rast turističkih putovanja i potrošnje u svetu i u našoj državi, što će omogućiti širok spektar poslova za sve koji su zainteresovani da se zaposle u ovoj oblasti. Poslovi koje diplomirani studenti mogu da obavljaju obuhvataju: poslovanje hotela, upravljanje spa i wellness centrima, ketering, upravljanje komercijalnim i socijalnim ugostiteljskim objektima, rad u turističkim agencijama i organizacijama, unapređenje kvaliteta usluga, organizaciju događaja, prodaju, konsultantske usluge, marketing, upravljanje ljudskim resursima, istraživanje tržišta i brojne druge poslove. Stečeno zvanje omogućava i kvalitetno obavljanje odgovarajućih poslova u saobraćaju, trgovini, finansijama i osiguranju i brojnim drugim područjima privatnog i javnog sektora. Ako iskoriste mogućnosti koje im se nude, diplomci sa Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment će sa sobom poneti znanje koji će ih izdvojiti iz mase onih koji se prijavljuju na tržište rada svake godine.

U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.

  • Knjigu predmeta studijskog programa preuzmite ovde.
  • Knjigu nastavnika studijskog programa preuzmite ovde.

 

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

 

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.

Univerzitet Singidunum © 2023