117,3742

Online kurs za srednjoškolce - Java programiranje

Zbog velikog interesovanja Univerzitet Singidunum nastavlja sa organizacijom besplatnih online kurseva za srednjoškolce i nastavnike.

Pozivamo vas da se prijavite na online kurs "Osnove Java programiranja".

Kurs će biti realizovan u obimu od 10 školskih časova (5 dana po 2 časa).
Predavači su prof. dr Miodrag Živković i Aleksandar Petrović, asistent.

vest-java-kurs-17-01-2023-slika-2

Ciljevi kursa su:

 • Da se polaznici upoznaju sa NetBeans okruženjem za razvoj Java aplikacija
 • Da se upoznaju sa osnovnim elementima programiranja kroz konkretne primere u programskom jeziku Java
 • Da se upoznaju sa osnovnim principima objektno orijentisanog programiranja
 • Da nauče formalna i neformalna pravila i konvencije u programiranju
 • Da se upoznaju sa savremenim trendovima programiranja
 • Da samostalno izrade svoj prvi Java program

vest-java-kurs-17-01-2023-slika-3

Predmeti predavanja:

 • Osnovni elementi programiranja
 • Uvod u programski jezik Java
 • Pojam Java virtuelne mašine (JVM)
 • Upoznavanje sa razvojnim okruženjem NetBeans
 • Osnovni elementi jezika Java
 • Tipovi podataka
 • Naredbe i izrazi
 • Kontrola toka programa – if, if-else, složeni if-else, switch naredbe
 • Petlje
 • Metode
 • Osnovne Java klase – ulaz/izlaz, klasa Math, Stringovi
 • Rad sa fajlovima
 • Uvod u klase i objektno orijentisano programiranje

Termini realizacije kursa - od ponedeljka 23. do petka 27. januara 2023. godine od 11 do 13 časova.

Na kurs se možete prijaviti putem sledeće FORME ZA PRIJAVLJIVANJE.

Nakon uspešno odlušanog kursa polaznici dobijaju sertifikat.

Univerzitet Singidunum © 2023