117,2106

Julski ispitni rok

Julski ispitni rok biće održan od 26. juna do 08. jula 2023. godine. Prijava ispita počinje 16. juna 2023. godine.

U julskom roku, ispite mogu prijavljivati studenti koji su definisali svoj status studiranja, odnosno upisali akademsku 2022/23. godinu.

Studenti u julskom ispitom roku mogu prijaviti sve predmete koje su pratili tokom školske 2022/23. godine, kao i prenete predmete iz predhodne školske godine.

Rasporedi ispita će biti objavljeni u sekciji Studenti -> Rasporedi -> Raspored ispitnih rokova.

Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita.

Rok za prijavu ispita po redovnoj ceni od 500 dinara je 5 dana pre održavanja ispita do 14h (ne računajući dan održavanja ispita). Prijava ispita vrši se preko portala estudent.singidunum.ac.rs.

Nakon isteka roka za redovnu prijavu ispita ispit se može prijaviti po ceni naknadne prijave od 3.000 dinara za 1 ispit, najkasnije 1 dan pre održavanja ispita do 14.00. Naknadna prijava se realizuje isključivo slanjem mejla sa studentske singimejl adrese na adresu estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs.

Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita.

Uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku: 
repository.singidunum.ac.rs/files/2015/12/UputstvoZaPrijavuIspita2016-2017.pdf

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina za školsku 2022/23. godinu prema Ugovoru o studiranju tj. definisanoj dinamici otplate.

VAŽNO / Molimo Vas da na sve uplate ka Univerzitetu u poziv na broj unosite Vaš broj indeksa u formi godina upisa zatim broj indeksa, bez razmaka i znakova interpunkcije, (PRIMER 2020123456)

Broj tekućeg računa za prijavu ispita:

325-9500700190321-77

Univerzitet Singidunum © 2023