117,2745

Akreditovani seminari za nastavnike stranih i srpskog jezika

Poštovane koleginice i kolege,

pozivamo vas da se prijavite na akreditovani jednodnevni seminar pod nazivom Kreativna upotreba digitalnih alata u nastavi jezika koji se održava u petak 21. aprila 2023. godine od 10.00 do 16.00 časova uživo u prostorijama Univerziteta Singidunum - centar Niš, Nikole Pašića 28

Seminar je besplatan i namenjen je nastavnicima svih stranih jezika i srpskog jezika.

Ciljevi seminara: upoznavanje nastavnika sa karakteristikama i mogućnostima digitalnih alata koji se mogu koristiti u nastavi jezika; osnaživanje nastavnika da koriste digitalne alate u cilju razvijanja jezičkih veština učenika i formativnog ocenjivanja učeničkih postignuća.

Teme seminara:

1. Digitalno doba i digitalni alati u nastavi jezika - uvod

2. Upotreba digitalnih alata za interaktivnu nastavu učenja

3. Upotreba digitalnih alata za formativno ocenjivanje i kontinuirano praćenje postignuća učenika

4. Izrada plana aktivnosti kroz upotrebu digitalnih alata - praktičan rad

Seminar je akreditovan u ZUOV, kataloški broj 958 i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Učesnicima je u pauzama obezbeđena kafa.

Link za prijavu je sledeći - FORMA ZA PRIJAVLJIVANJE

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na mejl vgavranovic@singidunum.ac.rs

Univerzitet Singidunum © 2023