120,4014

Elektrotehnika i računarstvo

U poslednjih desetak godina došlo je do značajnih promena u oblasti savremenih tehnologija, elektrotehnike i računarstva. Potrebe tržišta rada značajno prevazilaze potrebe za inženjerima elektrotehnike i računarstva od broja onih koji sada diplomiraju u Srbiji. Nekada su elitni fakulteti imali za cilj da školuju kadrove koji bi se bavili naukom, a danas je trend u svetu da se školuju diplomirani inženjeri koji mogu odmah nakon studiranja da se uključe u rad. Visoke strukovne škole edukuju za aplikativne primene, ali studenti nemaju dovoljno matematičkog i teorijskog znanja da prate brze i stalne promene u ovoj oblasti pa se kasnije teško prilagođavaju čestim promenama.

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo studentima pruža mogućnost da nauče sve osnovne principe iz elektrotehnike i da u kombinaciji sa savremenim softverskim alatima praktično savladavaju sve što je potrebno da bi mogli da rade u ovoj oblasti. Studentima se pruža mogućnost da nauče sve osnovne principe iz elektrotehnike i da u kombinaciji sa savremenim softverskim alatima praktično savladavaju sve što je potrebno da bi mogli da rade u ovoj oblasti.

  • Elektrotehnika i računarstvo ima tri izborne opcije, a svakako najpopularnija i na tržištu najtraženija je Softversko inženjerstvo. Osim klasičnog programiranja studenti savladavaju i savremene tehnike programiranja uključujući i programiranje aplikacija za mobilne uređaje, kao što su primene u pametnim telefonima.
  • Druga izborna opcija je Računarska tehnika i elektronika u okviru koje  se dobijaju stručne veštine iz oblasti koja se popularno naziva hardver. Osnovna prednost ove opcije jeste da se težišno radi na programabilnom hardveru gde se studenti osposobljavaju da programiraju hardverska rešenja, a ne da se bave komponentistikom koja se tradicionalno izučava na drugim fakultetima.
  • Treća izborna opcija je Energetska efikasnost koja će u narednom periodu ponuditi veliki broj radnih mesta, pre svega zbog potrebe da se racionalno koriste energetski resursi kroz stalan monitoring i upravljanje elektroenergetskim uređajima.

Univerzitet Singidunum je sklopio ugovore sa vodećim kompanijama iz oblasti elektrotehnike i računarstva i energetike da se praktičan deo nastave održava u njihovim laboratorijama kako bi studenti imali mogućnost da se tokom studija upoznaju sa realnim sistemima u Srbiji i kako bi nakon diplomiranja mogli odmah da se uključe u rad sa opremom i softverskim alatima koji se sada koriste u Srbiji.

Nakon završenih studija, studenti mogu da nastave akademske master i doktorske studije pod mentorstvom nastavnika koji imaju vrhunske naučne i stručne rezultate.

Zašto budućim studentima prvi izbor treba da bude Elektrotehnika i računarstvo na Univerzitetu Singidunumu?

  • studenti uče se sve što je potrebno dobrom inženjeru, uz odabranu ali ne preobimnu teorijsku podlogu.
  • studenti se osposobljavaju da rade u savremenim softverskim alatima koji se sada koriste u praksi.
  • studenti se osposobljavaju za dobro plaćen i atraktivan posao.
  • diplomirani inženjeri elektrotehnike i računarstva će moći da se zaposle u Srbiji ili da preko Interneta rade za veliki broj stranih kompanija.
  • diplomirani inženjeri elektrotehnike i računarstva će za najkraće vreme dobiti stručne i poslovne veštine koje se traže na tržištu rada u Srbiji i celom svetu. 

Osnovni obavezni stručni predmeti su Matematika, Diskretna matematika, Fizika, Programiranje 1, Programiranje 2, Strukture podataka i algoritmi, Operativni sistemi, Osnovi računarske tehnike, Arhitektura procesora, Elektrotehnika, Digitalna i analogna elektronika, Signali i sistemi, Sistemi automatskog upravljanja, Telekomunikacije, Digitalni i bežični komunikacioni sistemi, Računarske mreže, Baze podataka, Internet tehnologije i Veb servisi, Digitalna obrada signala i slike. U završnom ispitu se objedinjuju stručne i poslovne veštine, Praktična istraživanja i poslovne veštine. Laboratorijske vežbe i Stručna praksa se obavljaju u partnerskim organizacijama. Izborna opcija Računarska tehnika i elektronika se stiče kroz izborne predmete Mikrokontroleri i mikroprocesorski sistemi, Mobilni i komunikacioni sistemi, Sigurnost u računarskim mrežama, Razvoj mobilnih aplikacija Android i Iphone, Multimedijalni sistemi, Programabilni hardver i ugrađeni sistemi. Izborni predmeti za opciju Softversko inženjerstvo su Konkurentno i distribuirano programiranje, Osnove digitalne forenzike, Ekspertski sistemi zasnovani na znanju, Internet programiranje, Numerička analiza, Sistemi za rad u realnom vremenu i akviziciju podataka. Energetska efikasnost je izborna opcija koja ima predmete Obnovljivi izvori energije, Elektroenergetski pretvarači, Energetska ekonomija i modeli tržišta, Tehnički standardi i regulativa, Energetska efikasnost i upravljanje energijom, Upravljanje sistemom prenosa energije.

Studenti svih osam semestara imaju Engleski jezik, a u trećoj i četvrtoj godini drugi strani jezik po sopstvenom izboru.

Diplomirani inženjeri elektrotehnike i računarstva studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo kompetentni su da rešavaju realne probleme iz prakse i da obavljaju poslove kao inženjeri, administratori, programeri, asistenti, razvojni inženjeri, stručni saradnici, projektanti i nastavnici u oblastima računarska elektronika, računarske mreže, Veb aplikacije i Veb dizajn, mobilni sistemi, telekomunikacije. Takođe, budući diplomci su kompetentni da obavljaju poslove u automatizaciji, merenjima, instrumentaciji i regulacionim sistemima, sistemskom inženjerstvu, softverskom inženjerstvu, u analizi signala i sistema, višemedijskim komunikacijama, razvoju potrošačkih proizvoda, primeni programabilnih sklopova, komponenti i uređaja, kao i poslove vezane za obradu tona i slike, sisteme sa audio i televizijskim uređajima i sl.

 


U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.

 

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

 

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.

Univerzitet Singidunum © 2017