118,4727

Uspešno učešće na trećem Forumu naprednih tehnologija

Od 17. do 19 oktobra 2017. godine u Nišu je održan Forum naprednih tehnologija uporedo sa naučnom konferencijom TELSIKS 2017.

Univerzitet Singidunum je predstavio Fakultet za informatiku i računarstvo, Tehnički fakultet i Centar Niš.

forum-naprednih-tehnologija-3

Takođe, postavka „Niš – grad elektronike kroz vreme“ koja je locirana u Centru Univerziteta Singidunum u Nišu bila je izložena na Forumu NT, uz veliko interesovanje posetilaca. Ovu izložbu priredili su naši profesori i studenti.

forum-naprednih-tehnologija-4

Prof. dr Zora Konjović je u okviru sesije „Nagrade za mlade i uspešne studente grada Niša“, uručula specijalnu nagradu studentu Jeleni Filipović koja je na četvrtoj godini studija u centru Niš na Poslovnom fakultetu sa prosečnom ocenom 10,00. Nagradu u iznosu od 15.000 obezbedila je kompanija Pogled Telekomunikacije iz Niša.

forum-naprednih-tehnologija-5

Na panelu pod nazivom „Obrazovanje, šansa za budućnost“, kao jedan od uvodničara prof. dr Zora Konjović je izložila aktivnosti Univerziteta u oblasti dualnog obrazovanja.

Na međunarodnoj naučnoj konerenciji TELSIKS 2017, nekoliko profesora sa Univerziteta Singidunum je imalo naučne radove u različitim sesijama. Profesor dr Aleksandar Jevremović je izložio rad po pozivu.

Univerzitet Singidunum © 2018