118,7428

Radna subota - 10. decembar

Na osnovu akademskog kalendara za 2016/2017. godinu subota 10. decembar 2016. godine je radna - odrađuje se petak 6. januar 2017. godine.

U radnu subotu nastava i konsultacije se odvijaju po rasporedu za petak.

Potrebno je proveriti tačan raspored nastave i konsultacija za radnu subotu na stranicama predmeta.

Univerzitet Singidunum © 2018