118,4727

Overa zimskog semestra

Overa semestra za sve fakultete na Univerzitetu Singidunum, centra u NIšu vršiće se od 08. 01. 2018. godine do 13. 01. 2018. godine u studentskoj službi.

Uslov za overu semestra jeste izmiren deo školarine prema ugovoru o studiranju koji je student potpisao prilikom upisa u tekuću školsku godinu.

Univerzitet Singidunum © 2018