118,7428

Kolokvijumska nedelja

U sedmici od 7. do 11. novembra 2016. godine nema predavanja, već se obavljaju prvi kolokvijumi iz svih nastavnih predmeta u zimskom semestru.

Raspored kolokvijuma možete nađi na sajtu fakulteta ili centra > studenti > rasporedi > rasporedi kolokvijuma.

Sve druge  inforrmacije u vezi koloikvijuma možete pronaći na stranicama predmeta.

Svim studentima želimo uspešnu kolokvijumsku nedelju!

Univerzitet Singidunum © 2018