118,4727

IPC trening održan u Nišu

U periodu od 29.11. do 01.12.2017.godine je u prostorijama Univerziteta Singidunum, centra u Nišu, u organizaciji NiCAT klastera naprednih tehnologija održan trening za sticanje sertifikata Certified IPC Specialist (CIS) prema zahtevima standarda IPC-A-610 – Acceptability of Electronic Assemblies.

CIS - Foto 1

Standard IPC-A-610 predstavlja zbirku zahteva za vizuelnu prihvatljivost kvaliteta elektronskih sklopova; korisnici standarda imaju na raspolaganju najbolje industrijski prihvatljive i primenljive zahteve za kontrolu kvaliteta elektronskih sklopova i smernice kako da te zahteve primenjuju u postupku proizvodnje i kontrole kvaliteta kako elektronskog sklopa, tako i finalnog proizvoda.

Trening je držao sertifikovani IPC trener (CIT – Certified IPC Trainer), na engleskom jeziku; prema IPC normama, ovaj trening se sprovodi kroz 9 modula, nakon svakog odslušanog modula polaznici su u obavezi da rešavaju online test čime se kvalifikuju da prisustvuju sledećem modulu; tokom predavanja, polaznici prate usmeno izlaganje trenera i istovremeno im je na raspolaganju elektronska verzija standarda tako da se odmah upoznaju sa načinima nalaženja potrebnih informacija i kriterijumima za prihvatljivost (target, acceptable, defect) određene akcije prilikom proizvodnje.

Svi polaznici, ukupno 15, su uspešno savladali materiju i sa uspešnošću na testovima od preko 70% su potvrdili znanja tako da će sada na teritoriji Niša postojati 15 sertifikovanih IPC specijalista.

CIS - Foto 2 CIS - Foto 3

Student Andrija Radosavljević, student druge godine Tehničkog fakulteta, sa smera Elektrotehnike i računarstva je bio jedan od polaznika koji je uspešno završio sve module i dobiće sertifikat kao i ostali polaznici.

Ovim treningom je dokazan koncept učenja kroz kombinaciju predkvalifikacionog OnLine eLearning kursa i ex-Catedra predavanja podržanih specijalizovanom platformom my-ema.org

Univerzitet Singidunum © 2018