118,7428

Gostujuće predavanje u Centru Niš

Na Univerzitetu Singidunum Centar u Nišu u petak 30. decembra 2016. godine sa početkom u 12:00 časova održaće se predavanje Dr. Davida D. Pokrajaca.

Dr. David D. Pokrajac je profesor računarstva na Delaware State University. Takođe, on je i pomoćnik prorektora za poslovnu analitiku i CDO. On je autor ili koautor više od 120 konferencijskih radova i radova u časopisima. Njegova interesovanja uključuju razvoj i implementaciju algoritama, data mining i primena računarstva.

Tema predavanja:
Evaluacija institucija visokog obrazovanja

Delaware State University je istorijski koledž/univerzitet za Afroamerikance koji je preduzeo na podacima zasnovan pristup da unapredi održivost i uspeh studenata. Prezentacija razmatra primene različitih tehnika data mininga u univerzitetskom okruzenju. Biće prikazano nekoliko studija slučaja koje su zasnovane na iskustvima Delaware State University. Demonstriraćemo primenu prediktivnog modeliranja (logistička regresija, višeslojni perceptron i drveća za odlučivanje) za predviđanje rizika da studenti ne nastave studije posle prve godine. Prikazano modelovanje zasnovano je na demografskim, socio-ekonomskim i akademskim varijablama. Diskutovaćemo i primenu tehnika klasterovanja za grupisanje fakultetskih predmeta, zasnovanog na raspodeli ocena. Ilustrovaćemo nekoliko tehnika vizualizacije koje mogu pomoći u marketingu univerzitetskih programa. Konačno, diskutovaćemo primenu statistike i vizualizacije za planiranje kapaciteta studentskih domova.

Predavanje je otvoreno za sve studente i zainteresovane.

Dobro došli na Univerzitet Singidunum, Centar Niš!

Univerzitet Singidunum © 2018