118,7428

Finansijska edukacija za mlade – Narodna banka Srbije

U četvrtak, 25. maja 2017. godine u 12.00 časova, u prostorijama Univerziteta Singidunum, centra u Nišu u ulici Nikole Pašića 28 održaće se stručno predavanje Narodne banke Srbije.

Teme predavanja biće

  • Najčešće korišćeni bankarski proizvodi i usluge i
  • Kako da ostvarite svoja prava

Stručna praksa NBS

Edukativne aktivnosti Narodne banke Srbije imaju, pre svega, za cilj da pruže potpune i sveobuhvatne informacije mladima o finansijskim proizvodima i uslugama sa kojima će kao budući korisnici da se susretnu u raznovrsnim ponudama banaka, lizing kuća, osiguravajućih društava, dobrovoljnih penzionih fondova. Ovakvim preventivnim delovanjem, Narodna banka Srbije ukazuje na rizike koji mogu da se jave prilikom korišćenja finansijskih proizvoda i usluga i ujedno upućuje na mogućnost i procedure ulaganja pritužbe NBS na rad finansijskih institucija u cilju zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga, u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Univerzitet Singidunum © 2018