122,6617

Kurs evra

Kurs koji se računa za školarinu, ispite i druge uplate na Univerzitetu Singidunum je srednji kurs evra Narodne banke Srbije koji se računa poslednjeg dana u mesecu i važi za ceo naredni mesec.


Kurs za period od 01.06.2017. do 30.06.2017. godine, iznosi:

122,6617

Univerzitet Singidunum © 2017