123,9124

Kurs evra

Kurs koji se računa za školarinu, ispite i druge uplate na Univerzitetu Singidunum je srednji kurs evra Narodne banke Srbije koji se računa poslednjeg dana u mesecu i važi za ceo naredni mesec.


Kurs za period od 01.03.2017. do 31.03.2017. godine, iznosi:

123,9124

Univerzitet Singidunum © 2017