118,7428

Odaberite smer

Elektrotehnika i računarstvo Poslovna ekonomija Turizam i hotelijerstvo
Zimski semestar
Smer Predmet
Elektrotehnika i računarstvo Internet i veb tehnologije
Elektrotehnika i računarstvo Mašinsko učenje
Elektrotehnika i računarstvo Primenjena elektronika
Elektrotehnika i računarstvo Sistemi za rad u realnom vremenu
Poslovna ekonomija Finansijska tržišta
Poslovna ekonomija Korporativne finansije
Poslovna ekonomija Međunarodne finansije
Poslovna ekonomija Metodologija revizije
Poslovna ekonomija Revizijska regulativa
Poslovna ekonomija Upravljačko računovodstvo
Turizam i hotelijerstvo Održivi turizam
Turizam i hotelijerstvo Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu
Turizam i hotelijerstvo Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu
Letnji semestar
Smer Predmet
Elektrotehnika i računarstvo Internet stvari
Elektrotehnika i računarstvo Praktična istraživanja i poslovne veštine
Elektrotehnika i računarstvo Programiranje hardvera i ugrađeni sistemi
Poslovna ekonomija Analiza finansijskih izveštaja
Poslovna ekonomija Interna revizija
Poslovna ekonomija Praktična istraživanja i poslovne veštine
Turizam i hotelijerstvo Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu
Turizam i hotelijerstvo Praktična istraživanja i poslovne veštine
Turizam i hotelijerstvo Zdravstveni aspekt turizma (Principi ishrane i rekreacije)
Strani jezici
Smer Predmet
Elektrotehnika i računarstvo Engleski jezik 4
Poslovna ekonomija Engleski jezik 4
Poslovna ekonomija Italijanski jezik 2
Turizam i hotelijerstvo Engleski jezik 4
Turizam i hotelijerstvo Italijanski jezik 4
Univerzitet Singidunum © 2018