118,7428

Odaberite smer

Elektrotehnika i računarstvo Poslovna ekonomija Turizam i hotelijerstvo
Zimski semestar
Smer Predmet
Elektrotehnika i računarstvo Baze podataka
Elektrotehnika i računarstvo Marketing
Elektrotehnika i računarstvo Multimedija
Elektrotehnika i računarstvo Operativni sistemi
Elektrotehnika i računarstvo Programiranje 2
Elektrotehnika i računarstvo Upravljanje projektima
Elektrotehnika i računarstvo Verovatnoća i statistika
Poslovna ekonomija Finansijsko izveštavanje
Poslovna ekonomija Marketing
Poslovna ekonomija Međunarodna ekonomija
Poslovna ekonomija Poslovne finansije
Turizam i hotelijerstvo Marketing u turizmu i hotelijerstvu
Turizam i hotelijerstvo Menadžment turističke destinacije
Turizam i hotelijerstvo Pravo
Letnji semestar
Smer Predmet
Elektrotehnika i računarstvo Pravni aspekti sajber prostora
Elektrotehnika i računarstvo Računarske mreže
Elektrotehnika i računarstvo Računarske mreže
Elektrotehnika i računarstvo Računarski sistemi
Elektrotehnika i računarstvo Signali i sistemi
Elektrotehnika i računarstvo Sistemi automatskog upravljanja
Elektrotehnika i računarstvo Softverski alati i aplikacije
Poslovna ekonomija Bankarstvo
Poslovna ekonomija Baze podataka
Poslovna ekonomija Marketing usluga
Turizam i hotelijerstvo Menadžment
Turizam i hotelijerstvo Organizaciono ponašanje i korporativna kultura
Turizam i hotelijerstvo Turizam i prostor
Strani jezici
Smer Predmet
Elektrotehnika i računarstvo Engleski jezik 1
Elektrotehnika i računarstvo Engleski jezik 2
Poslovna ekonomija Engleski jezik 2
Turizam i hotelijerstvo Engleski jezik 2
Turizam i hotelijerstvo Italijanski jezik 2
Univerzitet Singidunum © 2018