123,1015
Vesti

Centar Niš

Evaluacija rada nastavnog i vannastavnog osoblja
Poštovani studenti, Obaveštavamo Vas da je otvorena elektronska anketa na Vašem estudent nalogu ( estudent.singidunum.ac.rs ), kojom treba da ocenite sve profesore, asistente i nastavnike stranih jezika koji su Vam predavali u ovoj školskoj godini u zimskom i letnjem semestru. Takođe, potrebno je da ocenite i kvalitet usluge vannastavnog osoblja na Univerzitetu. Ova anonimna anketa je važna, jer imate mogućnost da ocenjivanjem i sugestijama direktno date doprinos unapređivanju kvaliteta. Popunjavanje ankete je obavezno kako biste mogli da prijavite ispite u junskom ispitnom roku.
Stručna praksa u sektoru HR Administracije – Niš
Adecco je multinacionalna kompanija sa sedištem u Švajcarskoj i pripada grupi 500 najvećih kompanija na svetu i lider je na polju pružanja usluga iz oblasti ljudskih resursa. Kao lider na polju pružanja usluga iz oblasti ljudskih resursa, posedujemo stručnost, iskustvo i sposobnost da pružimo usluge najvišeg nivoa, pri čemu vodimo podjednaku brigu kako o klijentima, tako i o osobama koje traže zaposlenje.   Program prakse: Upoznavanje sa pojmom i upravljanjem ljudskim resursima Upoznavanje sa procesom HR dokumentacije, izdavanje ugovora o radu, Prijava i odjava zaposlenih putem portala Centralnog registra i putem odgovarajućih obrazaca Dostavljanje dokumentacije Poreskoj upravi, PIO fondu, RFZO-u i drugim relevantnim državnim institucijama Asistiranje u poslovima dopreme/otpreme dokumenata za sva odeljenja kompanije Briga o poverljivim HR dokumentima i njihova distribucija u saradnji sa Poštom i kurirskim službama Upoznavanje sa pojmom zarada, obračuna zarada i kreiranja raznih izveštaja u vezi sa zaradama Upoznavanje sa zaštitom na radu i procedurama u vezi sa bezbenošću na radu Upoznavanje sa etikom i korporativnim poslovanjem, radom sa klijentima i zaposlenima   Zahtevi i potrebne kvalifikacije: Tražimo studente završne godine studija društvenog smera ili završen fakultet u poslednjih godinu dana. Neophodno je dobro poznavanje rada na računaru i MS Office paketa, Neophodno je dobro poznavanje engleskog jezika Neophodno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije.. Potrebne su nam osobe koje su motivisane i spremne da stiču znanje u najvećoj HR kompaniji.   Ukoliko ste zainteresovani za program strucne prakse, molimo Vas da pošaljete CV i propratno pismo zašto ste baš Vi prava osoba za našu kompaniju na mejl adresu  vesna.ristic@adecco.com , sa naslovom  Stručna praksa u sektoru HR Administracije - Niš. Prijave se šalju do 29.05.2016.godine.
Letnja praksa u Narodnoj banci Srbije
NARODNA BANKA SRBIJE objavljuje POZIV ZA OBAVLJANJE LETNJE PRAKSE studentima treće, četvrte ili pete godine akademskih studija u Republici Srbiji (u obimu od najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova) i državljanima Republike Srbije koji studiraju u inostranstvu Narodna banka Srbije tradicionalno organizuje praksu kako bi studentima približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskih tržišta i kako bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja. Pored toga, studenti će imati priliku da u praksi primene znanje stečeno iz teorije, kroz realno poslovno iskustvo i rad sa visokokvalifikovanim mentorima Na letnju praksu, koja će se obaviti od 1. jula do 31. avgusta 2016. godine, Narodna banka Srbije će primiti do 40 studenata treće, četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova, i to sa sledećih studijskih programa: - u osnovnim organizacionim jedinicama: Ekonomija; Finansije, bankarstvo i osiguranje; Ekonomska analiza i politika; Statistika, informatika i kvantitativne finansije; Bankarski i finansijski menadžment; Kvantitativne finansije – IMQF; Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje; Matematika; Primenjena matematika; Računarstvo i informatika; Statistika, aktuarska i finansijska matematika; Informatika; Organizacione nauke (informacioni sistemi i tehnologije); Pravo; Studije nauka bezbednosti; Elektrotehnika (Elektrotehnika i računarstvo – moduli: Računarska tehnika i informatika ili Telekomunikacije i informacione tehnologije; Softversko inženjerstvo); Mašinstvo (termotehnika) ili drugi tehnički i informatički smerovi; - u Filijali u Nišu: Ekonomija (Finansije, bankarstvo i osiguranje); - u Filijali u Kragujevcu: Ekonomija.   Na letnju praksu prima se i do pet studenata, državljana Republike Srbije, koji studiraju u inostranstvu na gore navedenim studijskim programima. Uslovi za prijavljivanje studenata koji studiraju u Republici Srbiji su sledeći: - prosečna ocena ostvarena tokom studija najmanje 8,00, - da studentu apsolventski staž ne traje duže od godinu dana od dana upisa apsolventskog staža.   Ukoliko želite da steknete praktična stručna znanja i iskustvo i motivisani ste da se kroz dvomesečnu praksu i osmočasovno radno vreme neposredno upoznate s poslovanjem Narodne banke Srbije, potrebno je da Ljudskim resursima putem imejla letnja.praksa@nbs.rs ili poštom, odnosno lično na adresu Beograd, Kralja Petra 12, s naznakom „Za letnju praksu“, dostavite sledeće: - biografiju - originalno uverenje, odnosno potvrdu visokoškolske ustanove s podacima o godini studija i prosečnoj oceni, odnosno uspehu ostvarenom u toku studija (prevedenu na srpski jezik, za studente iz inostranstva) – ne stariju od mesec dana.   Rok za prijavljivanje je 27. maj 2016. godine, nakon čega će biti organizovana selekcija prijavljenih kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove. Postupak izbora studenata koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u RS obuhvata proveru poznavanja osnovnih informacija o radu Narodne banke Srbije, znanja engleskog jezika i opšteg obrazovanja i informisanosti. O vremenu i mestu testiranja studenti će biti obavešteni putem veb-sajta Narodne banke Srbije: www.nbs.rs . Postupak izbora studenata koji studiraju u inostranstvu izvršiće se na osnovu biografije i uspeha ostvarenog u toku studija. Studenti koji studiraju u inostranstvu potrebno je da su ostvarili najmanje 80% od najboljeg uspeha na univerzitetu na kom studiraju. Neblagovremeno podnete i nepotpune prijave neće biti razmatrane.   Molimo sve studente UNIVERZITETA SINGIDUNUM kojima je potrebna pomoć u izradi biografije da kontaktiraju Centar za razvoj karijere na careers@singidunum.ac.rs ili putem broja 011/3094-060 i 011/3094-041.
Praksa u hotelu Junior na Kopaoniku
Univerzitet Singidunum i hotel Junior potpisali su sporazum o saradnji u realizaciji stručne prakse iz oblasti turizma i hotelijerstva.  Pozivamo studente III i IV godine Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment iz Centra Niš da se prijave za praksu u hotelu  Junior  *** Praksa bi se obavljala u trajanju od mesec dana, u sledećim terminima: I grupa:   01.06. – 30.06.2016. II grupa:  01.07. – 31.07.2016. III grupa: 01.08. – 31.08.2016. Studenti bi bili raspoređeni na sledećim poslovima: Recepcija, Domaćinstvo, Restoran i bar, Kuhinja. Hotel obezbeđuje smeštaj i ishranu studenata. Više informacija o hotelu možete pronaći na:  www.juniorhotel.rs Prijava traje do 20.05.2016. u Studentskoj službi u Centru Niš
Gostujuće predavanje u Centru Niš
Na Univerzitetu Singidunum Centar u Nišu u petak 15. aprila 2016. godine sa početkom u 13:00 časova održaće se predavanje prof. dr Veljka Milutinovića na temu "DataFlow Računari za Big Data Analitiku". Prof. dr Veljko Milutinović je profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Do doktorata je radio u Institutu Mihajlo Pupin. Nakon doktorata izabran je za docenta na Univerzitetu Pardue u SAD-u, gde je proveo oko jedne decenije, pre nego što se vratio na ETF u Beogradu. Ima oko 40 radova u IEEE i ACM časopisima, kao i oko 4000 Google Sholar citata. Član je Evropske Akademije koju su formirali Britansko Kraljevsko Društvo i Nemačka Nacionalna Akademija Leopoldina (Academia Europaea). U međunarodnom društvu IEEE ima satus Fellow. Predavanje je otvoreno za sve studente i zainteresovane. Dobro došli na Univerzitet Singidunum, Centar Niš!
Obeležen Dan studenata - Indeks pravih vrednosti
U Beogradu je održana svečana akademija povodom Dana studenata, 4. aprila, koju organizuje Studentska konferencija univerziteta Srbije - SKONUS. Ovogodišnja manifestacija pod sloganom “Indeks pravih vrednosti” imala je za cilj da svim studentima u Srbiji, povodom njihovog dana, 4. aprila, ukaže na to da su znanje i učenje najveće vrednosti koje svako od njih treba da neguje. Akademcima je takođe poručeno da uz redovno učenje, pohađanje nastave, kao i čitanje dodatne literature, svako od njih može na vreme da završi fakultet. Povodom 4. aprila uručene su i zahvalnice SKONUS-a za podršku studenskom organizovanju, koju je dobio prof. dr Dragan Cvetković, dekan Fakulteta ta informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum.  Program svečane akademije namenjene svim studentima državnih i privatnih univerziteta vodio je Aleksandar Nikezić, student master studija Univerziteta Singidunum. Obeležavanju 4. aprila u Studentskom gradu su prisustvovali i prof. dr Mladen Veinović, rektor i članovi studentskog Parlamenta Univerziteta Singidunum.   Dan studenata, 4. april, obeležava se u znak sećanja na velike studentske demonstracije zbog jačanja fašizma u Nemačkoj, koje su u Beogradu održane 4. aprila 1936. godine, a u kojima je život izgubio student prava Žarko Marinović.
Nauk nije bauk
U petak i subotu 1. i 2. aprila 2016. godine na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu održan je festival "Nauk nije bauk" u organizaciji Gimnazije"Svetozar Marković" iz Niša. Osmi po redu festival je posetilo oko 25 000 srednjoškolaca i studenata iz cele Srbije. Univerzitet Singidunum se predstavio na dva načina: Studenti Tehničkog fakulteta Centra u Nišu su posetiocima festivala predstavili projekat "Piši kao Julije Cezar".  Od kada postoji komunikacija, postoji i potreba da se podaci koji se prenose štite od onih kojima nisu namenjeni. Studenti Univerziteta Singidunum predstavili su različite simulacije klasičnih šifara, tj. onih koje danas imaju istorijski značaj ali predstavljaju odličan uvod u savremenu kriptografiju. U saradnji sa trgovinskim lancem Idea, 6 studenata je bilo  agažovano na njihovom štandu gde su kroz zanimljivu prezentaciju proizvoda predstavili trgovinu kroz vreme. Na ovaj način je posetiocima predstavljena povezanost Univerziteta Singidunum sa privredom.  Na fotogragfijama su studenti koji su predstavljali naš Univerzitet na festivalu "Nauk nije bauk": Lazar Kostić, Strahinja Jovanović, Julija Đorđević, Natalija Nikolić, Mario Milosavljević, Mariana Mijajlović, Jelena Igić, Martina Ivković, Petar Jović, Predrag Ristić i Vladimir Stamenković.
Kolokvijumska nedelja
Sedmica od 4. do 8. aprila 2016. godine je kolokvijumska nedelja. U pitanju je šesta nedelja semestra. Kolokvijumska nedelja je nenastavna nedelja , kada se prema rasporedu održavaju isključivo prvi kolokvijumi iz predmeta takućeg semestra. Druga kolokvijumska nedelja je u periodu od 16. do 20. maja 2016. godine. Studentima svih studijskih programa želimo uspeha na kolokvijumima.
Saradnja MikroElektronike i Univerziteta Singidunum
Dana 31.03.2016. godine, delegacija Univerziteta Singidunum (rektor prof. dr Mladen Veinović, dekan prof. dr Miroslav Lutovac i student doktorskih studija Miloš Jovanović) je posetila kompaniju MikroElektronika . Domaćin ove posete je bio osnivač i direktor kompanije Nebojša Matić. U prethodnih 10 godina kompanija MikroElektronika se pozicionirala na svetskom tržištu u oblasti projektovanja i proizvodnje komponenata, modula i alata za veliki broj mikrokontrolerskih arhitektura. Proizvodni program je podržan literaturom (uputstva, izvorni kodovi, priručnici, udžbenici) za kompletno upravljanje i razvoj. Literatura je dostupna u štampanom obliku i u slobodnom elektronskom formatu. Cilj ove posete je bio usmeren na obnavljanje ugovora o saradnji Univerziteta i MikroElektronike, omogućavanje praksi za studente, zajedničkog izvođenja obrazovnih programa i specijalističkih kurseva. Sa stanovišta MikroElektronike, direktor Nebojša Matić je istakao velike potrebe ove kompanije za kadrovima u oblasti elektronike. MikroElektronika ima značajan rast i godišnje može da zaposli više od 50 diplomiranih inženjera elektrotehnike, ali na tržištu ne postoji dovoljan broj odgovarajućih profila. Na sastanku su razmatrani silabusi pojedinih predmeta na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, a razgovaralo se i o dodatnom opremanju laboratorije za elektrotehniku na Univerzitetu. Akcenat je stavljen na različite vrste senzora i odgovarajući broj razvojnih ploča. U narednom periodu predstavnici MikroElektronike će posetiti Univerzitet, održati predavanje studentima, a saradnja će se nastaviti kontinuiranim praksama u kompaniji. Studenti koji pokažu dovoljno znanja i sposobnosti u rešavanju konkretnih problema imaju šansu da konkurišu za stalno zaposlenje.
Stručna ekskurzija - Ohridsko jezero
Poštovane koleginice i kolege,  u periodu od 14. do 17. aprila 2016. godine se organizuje stručno studijsko putovanje za studente stipendiste, članove Medija kluba, članove Studentskog Parlamenta i studente Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment: Novi Sad - Beograd - Niš - Skoplje - Ohridsko jezero - Bitolj  Četvrtak 14. april 2016. godine   22 h - polazak studenata iz Centra Novi Sad   23 h - okupljanje studenata ispred Univerziteta Singidunum, Danijelova 32  23,30 h - polazak, noćna vožnja sa usputnim pauzama  02 h - polazak studenata iz Centra Niš   Petak 15. april 2016. godine  Dolazak u Skoplje u jutarnjim satima.  Stručna poseta Univerzitetu za turizam i menadžment Skopje   Obilazak Skoplja zajedno sa domaćinima, studentima Fakulteta za turizam i menadžment.  Odlazak na Skopje Travel Market ( Sajam turizma u Skoplju ) - stručna poseta   Prijem studenata u Ambasadi Bosne i Hercegovine ( Ambasador prof. dr Lepa Babić, profesor Univerziteta Singidunum )  Prijem studenata u Ambasadi Republike Srbije  Slobodno vreme.  Polazak za Ohrid, vožnja preko Gostivara i Kičeva  Smeštaj u hotel Klimetica u Ohridu.    Večera  Slobodno vreme  Subora 16. april 2016. godine  Doručak  Obilazak Ohrida u pratnji lokalnog turističkog vodiča.  Samuilova tvrdjava, Crkva Presvete Bogorodice Perivlepte, Crkva Svetog Klimenta Ohridskog, amfiteatar, Crkva Svete Sofije, staro gradsko jezgro...Poseta Biljaninim izvorima .  Vožnja brodom  do Svetog Nauma . Razgledanje manastira podignutog 900-te godine, u kome je sahranjen Sv. Naum, učenik Ćirila i Metodija i veliki iscelitelj. Razgledanje izvora Crnog Drima.   Povratak za Ohrid, slobodno vreme u starom gradu. Večera sa muzikom u hotelu Klimetica. Noćenje  Nedelja 17. april 2016. godine  Doručak. Napuštanje hotela. Stručna poseta jednom od hotela sa 4 ili 5* uz domaćine iz BAHE (Balkan Alliance of the Hospitality Associations)   Vožnja do Bitolja . Obilazak jednog od najlepših gradova Makedonije  Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim satima.  Ponedeljak 18. april 2016. godine  Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim satima.    Cena je 110 evra u 10 mesečnih rata do kraja 2016. godine  U Cenu je uračunato: - prevoz Novi Sad, Beograd, Niš - Skoplje - Ohrid - Struga - Bitolj  i nazad  - 2 polupansiona u hotelu Klimetica 3* na Ohridu u 1/2, 1/3 i 1/4 sobama  - večera sa muzikom u hotelu  - obilazak Ohrida sa stručnim vodičem  - vožnja brodom Ohridskim jezerom, Ohrid - Sveti Naum  -  ulaznice za manastir Sv. Naum  - ulaznice za Skopje Travel Market  - prijem u Ambasadi  Republike Srbije u Skoplju   Nema fakultativnih troškova !      Minimum za realiziju putovanja 35, maksimum 50.  Prijave do četvrtka 31. marta 2016. godine na mail  ekskurzija@singimail.rs  
Sportisti obeležili Dan studenata Niša
Dan studenata Univerziteta u Nišu obeležava se 22. marta. Tim povodom u organizaciji Saveza studenata Univerziteta u Nišu, Univerzitetskog sportskog saveza Niša i Studentskog parlamenta održano je sportsko takmičenje na kome je učestvovalo oko 400 studenata sa svih fakulteta Univerziteta u Nišu i dva privatna univerziteta. Univerzitet Singidunum, Centar Niš su predstavljali: Strahinja Jovanović, Ivan Nešić, Miodrag Grozdanović, Petar Milivojević i Aleksandar Minić -u košarci i osvojili četvrto mesto.  Košarkašice Katarina Zlatković, Barbara Savić, Katarina Milojević koje su osvojile treće mesto.  Pobednici turnira u tenisu su studenti Univerziteta Singidunum Đorđe Zafirović - prvo mesto i u ženskoj konkurenciji Katarina Zlatković prvo mesto "Na ovaj način studenti se upoznaju, druže i time promovišu zdrav način života i bavljenje sportom", kaže predsednik Saveza studenta Univerziteta u Nišu Bogdan Petković.   Čestitamo kolegama iz Niša na postignutim rezultatima i dostojnom predstavljanju Univerziteta Singidunum 
Održano polufinale takmičenja Razvoj omladinskog turizma u Srbiji
Polufinale takmičenja "Razvoj omladinskog turizma u Srbiji" održano je 19. marta 2016. godine u Centru Univerziteta Singidunum u Nišu. Ukupno 18 timova iz Soko Banje, Niša, Leskovca, Knjaževca, Vlasotinaca takmičilo se u predstavljanju svoje ideje za razvoj omladinskog turizma u Srbiji. Najuspešnije su bile ekipe: Ugostiteljsko-turistička škola Niš (Anđela Grozdanović, Anđela Stanković, Aleksandra Rašić, Aleksa Živković, Petar Đokić, Aleksandar Jovanović) Tehnička škola Knjaževac (Teodora Milivojević, Jovana Jovanović i Nikola Ristić) Tehnička škola Vlasotince (Jelena Ilić, Jelena Mitrović, Katarina Andrijević) Gimazija "Bora Stanković" iz Niša (Mihajlo Despotović, Danica Simić i Natalija Stoiljković) Trgovinsko-ugostiteljska škola Leskovac ( Anica Jović, Andrijana Savić, Slavica Tončić) Gimnazija "Svetozar Miletić" Niš (Teodora Ignjatović, Aleksandr Gligorijević, Bogdan Badnjarević) Ekonomska škola Niš (Milica Petrović, Žaklina Petrović i Natalija Vulić) Žiri su sačinjavali:  Vladimir Jovanović, Turistička organizacija Niš  Milica Began, Turistička agencija Nitravel Niš  Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum Milica Milutinović, student Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment – pobednik prošlogodišnjeg takmičenja  Marija Stanković, nastavnik engleskog jezika Moderatori takmičenja bili su prof. dr Radmila Živković i Milena Bokić, asistent. Sa pobednicima niškog polufinala se družimo u finalu takmičenja "Razvoj omladinskog turizma u Srbiji" u Beogradu na Univerzitetu Singidunum u četvrtak 31. marta 2016. godine.     Album sa fotografijama polufinala takmičenja u Nišu možete pogledati na zvaničnoj facebook stranici Univerziteta Singidunum .
Aprilski ispitni rok
Vanredni aprilski ispitni rok bice održan od 4. do 16. aprila. U aprilskom ispitnom roku studenti imaju pravo da prijave jedan ispit po ceni od 500 dinara. Ostali ispiti se mogu prijaviti po ceni od 3.000 dinara. Prijava ispita pocinje 28. marta 2016. godine. Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita. Prijava ispita vrši se preko portala estudent.singidunum.ac.rs . Uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledecem linku . Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita. Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina za školsku 2015/16. godinu prema Ugovoru o studiranju.
Predstavljanje na Sajmu profesionalne orijentacije
Dana 9. marta 2016. godine na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu održan je Sajam profesionalne orijentacije u organizaciji Centra za profesionalnu orijentaciju Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Niš. Sajam su posetili učenici više niških srednjih škola: Tehničke, Medicinske i Ugostiteljsko-turističke škole, nekoliko niških gimnazija, kao i roditelji. Centar Univerziteta Singidunum u Nišu je predstavio akreditovane osnovne studije poslovne ekonomije, turizma i hotelijerstva, informacionih tehnologija i elektrotehnike.  Naš Univerzitet su predstavili studenti Martina Ivković, Hristina Aleksov, Mariana Mijajlović i Marija Simić, kao i Snežana Vujović iz Centra Niš. 
Docenti Univerziteta Singidunum gostujući predavači u Litvaniji
Docent dr Marko Šarac i docent dr Slavko Alčaković su u periodu od 7. do 11. marta 2016. godine učesnici Međunarodne nedelje  “Going International”,  na Kauno Kolegija, Kaunas, Litvanija. Naši docenti će održati predavanja studentima Kauno Kolegija iz internet marketinga vezano za sportske organizacije i predstaviti istraživanje vezano za upotrebu naprednih računarskih tehnika u obrazovanju i prikazati primere dobre prakse koje se primenjuju na Univerzitetu Singidunum.  Docenti Marko Šarac i Slavko Alčaković borave u Litvaniji u okoviru Erasmus + projekta mobilnosti nastavnika i studenata.  
Održana svečana dodela diploma
U subotu 5. marta 2016. godine održana je svečana dodela diploma za diplomce Fakulteta za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Poslovnog fakulteta u Beogradu, Fakulteta za informatiku i računarstvo, Tehničkog fakulteta i Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment.     Diplome su dodelili prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum i dekani fakulteta.     Istog dana održana je svečana dodela diploma doktorima nauka, masterima i studentima koji su nastavu pohađali na engleskom jeziku.       Diplomcima, masterima i doktorima nauka čestitke su uputili prof. dr Milovan Stanišić, predsednik Univerziteta Singidunum, prof. dr Mladen Veinović, rektor, dekani, prodekani, kao i rukovodioci Departmana za strane studije i Departmana za poslediplomske studije.
Univerzitet Singidunum © 2016
Univerzitet Singidunum © 2016